Edukativní obsah pro laiky i odborníky
Přes 200 úsporných opatření stačí vybrat a inspirovat se


Vyberte kategorii úsporných opatření

 
Naposledy aktualizovaná úsporná opatření

 • Pasivní dům

  aktualizace 12.5.2023

  Pasivní dům je pojem zavedený pro domy s velmi nízkou spotřebou tepla na vytápění. Lze je posuzovat buď podle českých norem, nebo podle mezinárodního standardu. Posuzování podle mezinárodního standardu PHPP je náročnější. 

  Pasivní domy musí splňovat několik požadavků, mezi které patří maximální potřeba tepla na vytápění, ... >> zobrazit celý text

  Kategorie: Stavba
 • Fotovoltaický systém

  aktualizace 2.5.2023
  Fotovoltaické panely slouží pro výrobu elektrické energie (stejnosměrného proudu) ze slunečního záření s možností přeměny na střídavý proudpomocí invertoru (střídače). Vyrobenou elektřinu lze využít pro vlastní spotřebu, přípravu teplé vody, lze ji akumulovat do baterii. Případné přebytky lze prodávat do veřejné sítě. Více viz >> zobrazit celý text

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Příprava teplé vody
 • Částečné vyzdění výplní otvorů

  aktualizace 2.5.2023

  Částečné vyzdění výplní otvorů spočívá v nahrazení některých otvorových výplní zdivem, nebo při výměně otvorových výplní k jejich zmenšení a částečnému vyzdění zdivem. Otvorové transparentní výplně jsou relativně drahé a mají několikrát vyšší součinitel prostupu tepla, takže jimi uniká více energie než zdivem.

  Zdivem také ... >> zobrazit celý text

  Kategorie: Stavba
 • Změna velikosti jističe

  aktualizace 8.4.2023
  Hlavní jistič je vypínač, který najdeme před elektroměrem a který omezuje výši maximálního odebíraného elektrického příkonu v odběrném místě. Jinými slovy v případě, kdy dochází k výraznému překročení nastavené hodnoty odběru (dle vypínací charakteristiky jističe), hlavní jistič přeruší dodávku elektrické energie a zabrání tak přetížení vodičů nebo zkratu.

  >> zobrazit celý text

  Kategorie: Technicko obchodní podmínky
 • Bioplynová stanice

  aktualizace 5.4.2023

  Bioplynová stanice je zařízení, kde dochází k řízené mu biologickému rozkladu biomasy. Vzniká tuhý odpad a plyn, který je tvořen metanem s příměsemi vodní páry, oxidu uhličitého, čpavku, sirovodíku a případně i vodíku. Bioplynové stanice se obvykle používají tam, kde jsou zbytky ze zemědělské výroby, např. zvířecí exkrementy. Dříve se stavěly ... >> zobrazit celý text

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Vytápění