Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 7
Seřadit:
 • Expandéry kondenzátu pro využití zbytkové páry

  aktualizace 6.9.2018

  Expander je zařízení, které zabezpečuje využití zbytkové páry z horkého kondenzátu při tlaku nižším než odpařovací tlak horkého kondenzátu. Pozor: existují i expandery beztlaké s výstupem uvolněné páry do atmosféry¨bez využité zbytokové tepla. Pro využití zbytkového tepla je nutné instalovat ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Vytápění, Průmyslové procesy
 • ORC technologie

  aktualizace 15.5.2018

  ORC - Organický Rankinův Cyklus je v podstatě parní stroj, kde se však místo vody používají organické látky, resp. silikonový olej. Výhodou je, že k varu dochází až při teplotě 300 °C.

  ORC se používá jako kogenerační jednotka, tedy jednotka, která spalováním biomasy vyrábí ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Průmyslové procesy
 • Rekuperace odpadního tepla z kompresorů

  aktualizace 6.9.2018

  Výměníky pro využití odpadního tepla z kompresorů jsou velmi efektivním způsobem získání tepla. Toto je vhodné všude tam, kde se používá stlačený vzduch pro výrobu, neboť při výrobě stlačeného vzduchu je 70 až 90 % energie spotřebováno neužitečně a mařeno formou odpadního tepla. Do novějších kompresorů lze ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Průmyslové procesy, Vytápění, Příprava teplé vody
 • Rekuperace tepla ve výrobě

  aktualizace 27.8.2018

  Rekuperace tepla ve výrobě je možná tam, kde je technologické odpadní teplo. Možnosti využití jsou vždy závislé na druhu tepla a na možnostech jeho dalšího využití. Vždy je nutné spočítat, jak velké odpadní teplo je a jak velké jsou náklady na zařízení na jeho využití. Mezi nejjednodušší případy je využití ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Průmyslové procesy
 • Stlačený vzduch - kontrola těsnosti

  aktualizace 13.12.2017
  Kategorie: Průmyslové procesy
 • Výměna kompresorů za účinnější

  aktualizace 15.6.2018

  Výměna kompresorů za účinnější je velmi často efektivním způsobem úspory energie. Pro vyhodnocení efektivity je nutné změřit výkon kompresoru na základě spotřeby elektřiny pro výrobu stlačeného vzduchu, četnost spínání a zároveň je potřeba změřit i spotřebu stlačeného vzduchu u spotřebičů.

  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Průmyslové procesy
 • Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven

  aktualizace 15.6.2018

  Výměníky na vysokopotenciální teplo z lakoven jsou vhodné všude tam, kde dochází ke spalování vzduchu z lakoven či z jiných výrobních procesů a spaliny jsou rovnou vyvedeny do komínu. Obvykle není příliš technicky složité do proudu spalovacího vzduchu instalovat výměník a takto získané teplo ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Průmyslové procesy