Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 6
Seřadit:
 • Bioodpad

  aktualizace 28.1.2018

  Bioodpad je často velmi cenná surovina, která se zatím využívá velmi málo. Anaerobním tlením může vznikat metan, což je plyn vhodný pro pohon motorů. Buď se může využívat přímo, nebo se po vyčištění používá stejně jako zemní plyn, při větší výrobě jej lze i dodávat do rozvodů zemního plynu. Bioodpad se využívá ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Ostatní
 • Implementace Systému managementu hospodaření s energií

  aktualizace 17.7.2018

  Implementace Systému managementu hospodaření s energií není opatření, které by šetřilo energii samo o sobě, ale poskytuje nástroje pro možné úspory. Principem je definování uzlových bodů, sledování spotřeb a přeměny energie v těchto bodech a samozřejmě plán zavádění postupných opatření. Spolu s tímto ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Ostatní
 • Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

  aktualizace 23.7.2018

  Instalace měření stočného je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, může pomoci při snižování výdajů na stočné tam, kde je dešťová voda nebo i pitná od dodavatele využívána např. pro zalévání zelených střech, zahrad aj.

  Zákon na tyto případy ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace, Ostatní
 • Spalitelný odpad

  aktualizace 28.1.2018

  Spalitelný odpad louží pro výrobu elektrické energie (stejnosměrného proudu) ze slunečního záření s možností přeměny na střídavý proudpomocí invertoru (střídače). Vyrobenou elektřinu lze využít pro vlastní spotřebu, přípravu teplé vody, lze ji akumulovat do baterii. Případné přebytky lze prodávat do ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Ostatní
 • Výměníky na společné splaškové kanalizaci

  aktualizace 13.12.2017
  Kategorie: Ostatní
 • Využití dešťové vody

  aktualizace 28.1.2018

  Využití dešťových vod v objektech je jednou z variant jak racionálně  nepřímo snižovat spotřebu pitné vody na úrovni rodinné či bytové zástavby. Problematikou hospodaření s dešťovou vodou (HDV) se zabývá jak legislativa České republiky předepisuje, tak příslušné normové předpisy. Nedílnou ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Ostatní