Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 14
Seřadit:
1 2 
 • Bioplynová stanice

  aktualizace 5.4.2023

  Bioplynová stanice je zařízení, kde dochází k řízené mu biologickému rozkladu biomasy. Vzniká tuhý odpad a plyn, který je tvořen metanem s příměsemi vodní páry, oxidu uhličitého, čpavku, sirovodíku a případně i vodíku. Bioplynové stanice se obvykle používají tam, kde jsou zbytky ze zemědělské výroby, ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Vytápění
 • Fotovoltaické sklo

  aktualizace 28.8.2018
  S pojmem fotovoltaické sklo, či čistěji obecnější zkratkou BIPV (building-intergated photovoltaicks; integrované fotovoltaické panely) se dnes stále častěji setkáme zejména v oblasti technologického vývoje na poli zdrojů alternativních zdrojů energie, v tomto případě zdrojů solárních. Dnes již hojně využívané ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie
 • Fotovoltaický systém

  aktualizace 2.5.2023
  Fotovoltaické panely slouží pro výrobu elektrické energie (stejnosměrného proudu) ze slunečního záření s možností přeměny na střídavý proudpomocí invertoru (střídače). Vyrobenou elektřinu lze využít pro vlastní spotřebu, přípravu teplé vody, lze ji akumulovat do baterii. Případné přebytky lze prodávat do veřejné sítě. Více viz ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Příprava teplé vody
 • Kotel na kusové dřevo

  aktualizace 6.9.2018
  Kotle na dřevo bývají nejčastějším způsobem vytápění v českých domácnostech. Spalování biomasy je ekologické a spadají do kategorie obnovitelných zdrojů energie. 

  Kotle mývají ocelové výměníky a keramické hořáky pro pyrolyzní spalování dřeva. Účinnost těchto kotlů bývá vysoká přes 90% a dosahují emisních tříd č.5 dle ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Vytápění
 • Kotel na peletky

  aktualizace 25.4.2018

  Kotel na pelety slouží pro výrobu tepelné energie, kterou je možné využít pro vytápění objektu, případně pro přípravu teplé vody. Palivem jsou pelety, které mají tvar válečku a vyrábí se lisováním biomasy, nejčastěji dřevěných pilin (odpad dřevozpracujícího průmyslu), více zde: >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Vytápění, Příprava teplé vody
 • Kotel na slámu

  aktualizace 6.9.2018
  Kotle s upravenými hořáky mohou v dnešní době spalovat krom dřeva také slámu, obilí, aj.
  Sláma se dnes stává významnou energetickou komoditou jako biopalivo zpracovaná jako brikety nebo pelety. 
  V domácnostech se jedná o "klasické" kotle na dřevo, kam lze přimýchávat rozdrcenou ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Vytápění
 • Kotel na štěpku

  aktualizace 6.9.2018

  Kotel na štěpku je jedním z kotlů na dřevní hmotu. Štěpka je malý kousek dřeva, který je možné dopravovat do kotle automaticky ze zásobníků či sil. Štěpka se zpravidla vyrábí z odpadu při těžbě dřeva či jako způsob zpracování dřevní hmoty z komunálního odpadu. Velikost štěpka může být různá, ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Příprava teplé vody, Vytápění
 • Solární termické kolektory na přípravu TV

  aktualizace 31.10.2018
  Solární kolektory na přípravu teplé vody je ideální možností jak "zdarma" v letních měsících ohřáv vodu v zásobníku teplé vody. 

  Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, plynový kotel, případně jiné zdroje v rámci vytápění objektu) jsou nákladné na spotřebovanou energii. Zejména cena elektřiny je ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Příprava teplé vody
 • Solární termické kolektory na přípravu TV a vytápění

  aktualizace 7.8.2018
  Solární kolektory na přípravu teplé vody s možností přitápění je ideální možností jak "zdarma" v letních měsících ohřáv vodu v zásobníku teplé vody a v přechodném období využít energii slunce na vytápění.

  Standardní způsoby ohřevu vody (typicky elektrický bojler, plynový kotel, případně jiné zdroje v rámci ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie, Příprava teplé vody, Vytápění
 • Větrná elektrárna

  aktualizace 7.8.2018
  Větrná energie je obnovitelná energie používaná k vytváření elektrické energie pomocí větrných elektráren s využitím proudění větru jako zdroje energie.

  Nejobvyklejším využitím jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule. K ní je pak připojen elektrický generátor. ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Obnovitelné zdroje energie
12