Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 12
Seřadit:
1 2 
 • Indikátory pro rozdělování nákladů

  aktualizace 24.8.2018
  Indikátor topných nákladů - Indikátor topných nákladů je v současné době asi nejpoužívanějším typem měřidla. Montuje se na radiátory a je vybaven v drtivé většině případů dvěma teploměry. První teploměr je obrácen směrem k radiátoru a měří teplotu topného tělesa. Druhý teploměr je nasměrován do místnosti a měří teplotu vzduchu ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Vytápění, Měření a regulace
 • Instalace elektroměru

  aktualizace 20.7.2018

  Instalace elektroměru je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby energie v určitém úseku či u určitých elektrospotřebičů. V domácnostech lze použít tzv. wattmetr. Jde o zařízení, které se dá do zásuvky a předřadí se ostatním spotřebičům ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace, Osvětlení, Chlazení
 • Instalace IRC systému - regulace po místnostech

  aktualizace 6.9.2018

  Instalace IRC systému - regulace po místnostech je vhodná tam, kde dochází k různému časovému využívání jednotlivých místností, tedy zejména škol, různých místností pro semináře, zasedacím místností apod. K úspoře tepla dochází snížením teploty v místnosti a tím menším tepelným ztrátám. Úspory se ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Vytápění, Měření a regulace
 • Instalace měření průtoku vzduchu

  aktualizace 20.7.2018
  Kategorie: Měření a regulace
 • Instalace měřiče tepla (kalorimetru)

  aktualizace 18.7.2018

  Instalace měřiče tepla (kalorimetru) - teplá voda, horká voda, pára, je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby energie v určitém úseku či u určitých spotřebičů. U bytových domů Evropská unie předepisuje měření tepla pomocí kalorimetrů, Česká ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace
 • Instalace plynoměru

  aktualizace 17.7.2018

  Instalace plynoměru je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby energie v určitém úseku či u určitých spotřebičů. Toto opatření je vhodné tam, kde je více plynových spotřebičů, tedy primárně v průmyslu.

  Kategorie: Měření a regulace
 • Instalace vodoměru

  aktualizace 6.9.2018

  Instalace vodoměru je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby vody v určitém úseku či u určitých spotřebičů. U bytových domů se zpravidla používají poměrové vodoměry, které měří spotřebu vody pro jednotlivé domácnosti a případné spotřeby ve ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace, Příprava teplé vody
 • Optimalizace nastavení ekvitermní (topné) křivky

  aktualizace 6.9.2018

  Ekvitermní, nebo-li topná křivka je vyjádření závislosti teploty v místnosti či v budově v závislosti na vnější teplotě. Pokud je správně nastavená znamená to, že při snížení teploty v exteriéru dojde ke zvýšení teploty otopné vody. Tím se zvýší topný výkon otopné soustavy tak, aby teplota ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Vytápění, Měření a regulace
 • Osazení vodoměru pro vody neodváděné do kanalizace

  aktualizace 23.7.2018

  Instalace měření stočného je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, může pomoci při snižování výdajů na stočné tam, kde je dešťová voda nebo i pitná od dodavatele využívána např. pro zalévání zelených střech, zahrad aj.

  Zákon na tyto případy ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace, Ostatní
 • Sloučení více systémů MaR do jednoho systému (BMS systémy)

  aktualizace 20.7.2018
  Sloučení více systémů MaR (vytápění, VZT, chlazení,) je vhodné tam, kde jsou jednotlivé systémy osazeny, avšak vzájemně nespolupracují. To může vést k nadbytečné spotřebě energie. 
  Jsou známé případy, kdy oddělený systém MaR pro systém vytápění nespolupracoval se systémem MaR pro technologii chlazení a tyto ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace
12