Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 23
Seřadit:
1 2 3 
 • Absorpční/adsorpční chlazení

  aktualizace 5.4.2023
  Absorpčního chlazení je asi nejznámější u ledniček či chladících potravinářských boxů. Lze jej však využít i v průmyslu. Pro výrobu chladu využívá tento systém chlazení odpadní teplo, teplo z CZT aj. Zdrojem tepla může být jak voda, teplonosný olej, pára nebo horký výfukový plyn, který je k dispozici z průmyslových ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
 • Čerpadla chlazení s proměnnými otáčkami

  aktualizace 6.12.2017
  Kategorie: Chlazení
 • Energeticky efektivní chlazení

  aktualizace 7.12.2017
  Kategorie: Chlazení
 • Free cooling

  aktualizace 27.8.2018

  Free cooling (volné chlazení) je využívání nízkých venkovních teplot pro výrobu chladu (chladící vody) v chladných obdobích bez nutnosti používání kompresorového chlazení. Provoz Free coolingu je z energetického hlediska velice nenáročný. Při tomto druhu chlazení fungují pouze ventilátory, ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
 • Chlazení datových center

  aktualizace 4.9.2018
  Datová centra neboli serverovny jsou prostory pro umístění pro počítačové techniky serverového typu. Tyto prostory jsou určeny k nepřetržitému provozu. Datová centra jsou místa, která mají serverům a dalším technologickým zařízením zajistit bezproblémový a stabilní provoz bez vlivu z okolí. 

  Chlazení datového ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
 • Chlazení s proměnným průtokem chladiva (VRV/VRF)

  aktualizace 22.8.2018

  Hlavní součást chladivových klimatizačních VRF (VRV) systémů je venkovní jednotka, která obsahuje kompresorové chladicí zařízení, výměník tepla chladivo/venkovní vzduch a ventilátor venkovního vzduchu. Venkovní jednotka je umístěná v exteriéru, většinou vedle objektu či na ploché střeše. Dále ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
 • Instalace elektroměru

  aktualizace 20.7.2018

  Instalace elektroměru je opět jedním z opatření, které samo o sobě nešetří energii, ovšem může pomoci při sledování spotřeby energie v určitém úseku či u určitých elektrospotřebičů. V domácnostech lze použít tzv. wattmetr. Jde o zařízení, které se dá do zásuvky a předřadí se ostatním spotřebičům ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Měření a regulace, Osvětlení, Chlazení
 • Klimatizační jednotky SPLIT

  aktualizace 6.9.2018
  Jedná se o anglický výraz dělené klimatizační jednotky. Ta se skládá z vnitřní a venkovní klimatizační jednotky, které jsou mezi sebou spojeny technologickým vedením (vnější a vnitřní jednotka jsou propojeny potrubím chladiva včetně kaučukové izolace a komunikačním kabelem).

  Vnitřní jednotka obsahuje: výparník s ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení, Vytápění
 • Kompresorové chlazení

  aktualizace 28.8.2018
  Kompresorové chlazení je nejběžnějším systémem pro výrobu chladu. Setkáváme se s ním denně v ledničce nebo v autě. 

  Skládá se ze čtyř základních komponentů (kompresor, kondenzátor, škrtící ventil a výparník), které jsou navzájem propojeny chladivovým potrubím. V zásadě se jedná o stejné zařízení jako tepelné ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
 • Noční předchlazování

  aktualizace 6.8.2018

  Pasivní a nízkoenergetické chlazení jsou prvními a nejstaršími způsoby chlazení budov. Ať už úmyslně nebo mimovolně byly principy pasivního chlazení odpradávna využívány k udržování uspokojivého vnitřního klimatu budov. Jednalo se zejména o využívání vysoké akumulační schopnosti těžkých konstrukcí stavby, ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Chlazení
123