Seznam článků kategorie   Počet záznamů: 8
Seřadit:
 • Kogenerační jednotka

  aktualizace 1.4.2019
  Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie. Existují pro různé účely a s různým výkonem. Palivem pro kogenerační jednotky je buď zemní plyn nebo bioplyn. U kogenerací se uvádí hodnota kWe a kWt což značí výkon elektrický a výkon tepelný. Tepelný výkon bývá obvykle 2x až 3x větší než výkon ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Vytápění, Alternativní zdroje energie
 • ORC technologie

  aktualizace 15.5.2018

  ORC - Organický Rankinův Cyklus je v podstatě parní stroj, kde se však místo vody používají organické látky, resp. silikonový olej. Výhodou je, že k varu dochází až při teplotě 300 °C.

  ORC se používá jako kogenerační jednotka, tedy jednotka, která spalováním biomasy vyrábí ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Průmyslové procesy
 • Plynové absorpční tepelné čerpadlo

  aktualizace 17.5.2018

  Plynové absorpční tepelné čerpadlo využívá teplo okolí pro vytápění a přípravu teplé vody. Proti kompresorovým tepelným čerpadlům má výrazně nižší topný faktor. Tuto nevýhodu však vyrovnává fakt, že pro vlastní pohon nevyužívá elektřinu, ale plyn, zpravidla zemní. Jmenovitý topný faktor se pohybuje obvykle ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Vytápění
 • Tepelné čerpadlo typu voda - voda

  aktualizace 25.7.2018

  Tepelné čerpadlo tzv voda/voda má obdobnou konstrukci jako tepelné čerpadlo země/voda nicméně nizkopotenciální energii neodebírá ze země, ale z jakékoli vodní plochy, hlubinné studny, řeky, rybníka.

  Tento systém tepelných čerpadel dává nejvyšší topný faktor, ale lokality ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Vytápění, Příprava teplé vody
 • Tepelné čerpadlo typu vzduch - voda

  aktualizace 27.8.2018
  Tepelné čerpadlo tzv vzduch/voda má mnoho výhod vyplývající ze snadné instalace a velké univerzálnosti. Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše a relativně rychle.Při použití tohoto typu odpadají zemní práce spojené s případem zemního tepelného čerpadla a ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Vytápění, Příprava teplé vody
 • Tepelné čerpadlo typu vzduch - vzduch

  aktualizace 3.4.2023

  Tepelná čerpadla vzduch/vzduch pracují na stejném principu jako tepelná čerpadla vzduch/voda, jen s tím rozdílem, že tepelný výkon předávají přímo vnitřnímu vzduchu objektu.

  Tepelná čerpadla vzduch/vzduch mohou mít jen jednu vnitřní ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Chlazení, Vytápění
 • Tepelné čerpadlo typu země - voda

  aktualizace 3.12.2018

  Tento typ tepelných čerpadel patří mezi velmi významné systémy. Vzhledem k jeho provozu vůči venkovním klimatickým podmínkám můžeme tento systém hodnotit jako „nejstabilnější“. Tepelná čerpadla typu země/voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, to znamená, že pod bodem bivalence ... >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Chlazení, Vytápění, Příprava teplé vody
 • Vysokoteplotní tepelné čerpadlo

  aktualizace 25.7.2018
  Jedná se o tepelné čerpadlo jehož výstupní teplota dosahuje teplot přes 80°C bez použití elektrické dohřevu. Standardní tepelná čerpadla jsou schopná ohřát topnou vodu maximálně na 55 °C.

  Vysokoteplotní TČ je v podstatě kaskáda dvou "standardních" tepelných čerpadel (kompresorů) za sebou a předehřáte ...
  >> zobrazit celý článek

  Kategorie: Alternativní zdroje energie, Vytápění